Bine ați venit!

Academia de Studii Economice din București dorește să rămână cea mai prestigioasă instituție de învățământ economic superior și de administrație publică din România și să se califice printre primele universități din Europa, prin conținutul și modernitatea procesului de învățământ, dinamismul inovării, implicarea în raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic și social, național și internațional.

 

Bibliografie examen de finalizare iulie 2017

Link-uri către facultăţi

 

Direcţia Management educaţional este o structură instituţională creată în Academia de Studii Economice din Bucureşti, al cărei scop fundamental constă în coordonarea metodologică a programelor de educare şi formare profesională, prin promovarea tuturor programelor de studii de înaltă calitate, compatibile cu cerinţele şi obiectivele societăţii informaţionale şi a cunoaşterii.

Aliniat la legislaţia naţională din domeniul educaţiei, managementul educaţional desfăşurat în Academia de Studii Economice din Bucureşti se situează la graniţa dintre ştiinţă şi artă, purtând amprenta generată de istoria şi renumele celei mai prestigioase universităţi economice din ţară.

Prin entităţile sale componente, Direcţia Management educaţional îşi propune o abordare unitară a activităţii de educaţie, bazată pe realism, eficienţă şi creativitate, precum şi un demers constructiv în gestionarea problemelor de secretariat general specifice universităţii.

Managementul educaţional în Academia de Studii Economice din Bucureşti este deopotrivă, un proces complex care reuneşte idei, relaţii instituţionale şi resurse, dar şi un vector de promovare a învăţământului superior economic. 

Calitatea managementului educaţional constituie o miză esenţială pentru
păstrarea identităţii şi culturii organizaţionale de excelenţă a
Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Contracte de studii 2016

Semnarea contractelor de studii se realizează în perioada 3 - 7 octombrie 2016, la secretariatele facultatilor, pentru toti studentii anului 1, din anul universitar 2016 - 2017.

Studenții anilor 2 și 3, forma de învățământ ID și FR vor semna contractul anual de școlarizare.

Eliberarea diplomelor

Eliberarea actelor de studii se realizează numai de Biroul Acte de Studii. 

Program secretariat

Programul secretariatului de facultate este diferit de la un secretariat la altul. Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați avizierul electronic al facultăților.