Semnarea contractelor de scolarizare si a contractelor de studii

Contractele de scolarizare, pentru studentii din anul I IF, precum si anii II si III ID/IFR, se semneaza pana la 18 octombrie 2019

 Nesemnarea contractului conduce la exmatriculare, conform Regulament privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta 2019-2020.