Baza legislativa - studii universitare de licenta

  • Graficul activitatilor pentru anul universitar 2017-2018, la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa (IF, IFR, ID)

Finalizare studii 

·         Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta

·         Ghid privind ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

·         Procedura de finalizare

·      ANTIPLAGIAT (optional verificare anterior predare)

·         Bibliografie examen de finalizare IULIE 2018 

Taxe si tarife

·         Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti

Practica de specialitate

·         Metodologie privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenta