taxa scolarizare

Plata  taxei de scolarizare, aferenta semestrului I al anului universitar 2018-2019, se face pana la 19 octombrie 2018.